Innovatie

Wat ziet Kwadraat bouw als innovatie? Eén van de grootste en meest recente innovaties in de bouw is het digitaliseren en delen van informatiestromen en processen, inclusief 3D-ontwerpen. Kwadraat bouw voorziet dat deze ontwikkeling voor opdrachtgevers én bouwers veel winst zal gaan opleveren.

Visie van Kwadraat

Kwadraat bouw heeft de bedrijfsvisie voor 2024 vastgesteld. In deze visie staat dat wij in de nabije toekomst:

  • sneller
  • goedkoper
  • foutloos

willen bouwen. Om deze visie daadwerkelijk vorm te gaan geven, hebben we besloten om BIM (Bouw Informatie Model) toe te gaan passen in de praktijk. Dat betekent dat wij onze werkwijze zullen gaan aanpassen. Voor de implementatie is een planning opgesteld, die beoogt om vanaf 2021 alle nieuwbouw-projecten in BIM modellen uit te werken.

Wat is BIM?

BIM is een werkmethodiek, waarbij in een 3D Bouw Informatie Model (BIM) integraal wordt samengewerkt door de diverse disciplines in de bouwsector. Het maximale uit ketensamenwerking haal je pas als partijen onderling foutloos kunnen communiceren met elkaar. Een belangrijke stap hierin is het toepassen van BIM. BIM is een methode, een proces en een hulpmiddel om op een efficiënte wijze met diverse partijen samen te werken.

Wat betekent dit voor u als opdrachtgever?

Wij gaan bovenstaande realiseren door uw woning eerst in 3D te bouwen. Hierdoor kunt u uw nieuwe woning al bekijken en beleven, voordat deze gebouwd wordt. Zo zijn alle zaken met betrekking tot de vorm, indeling, kosten en bouwtijd vooraf helder en inzichtelijk en creëren we een snelle en gestroomlijnde bouw. Vanaf eind 2020 kunnen wij u uw woning in VR (Virtual Reality) laten zien.

 

Bent u al nieuwsgierig geworden naar hoe dit precies werkt? Bel of mail ons dan!